site stats
Subscribe to Arv og testamente

Arv og testamente

Subscribe to Arveavgift

Arveavgift

 • Hva skjer med arveavgiften med ny regjering?

  arveavgift
  Ved gaver og forskudd på arv er det arveavgiftsreglene på tidspunktet man mottar gaven / forskudd på arv som gjelder. Del dette:Skriv utE-postTwitterFacebookGooglePocket
 • More »
 • Arveavgift
Subscribe to Arverett

Arverett

Subscribe to Barnefordeling

Barnefordeling

Subscribe to Barnerett

Barnerett

Subscribe to Barnets bosted

Barnets bosted

Subscribe to Barnevern

Barnevern

 • Sakkyndige i barnevernssaker

  Barneloven regulerer de viktigste forholdene tilknyttet barn
  Utfallet av en barnevernssak kan ha avgjørende betydning for barnets videre velferd og utvikling. For å sikre best mulig grunnlag for de beslutninger...
 • More »
Subscribe to Ektefellers formuesordninger

Ektefellers formuesordninger

Subscribe to Ektepakt

Ektepakt

 • Ektepakt

  Ektepakt
  Ektepakter skaper forutsigbarhet og ryddighet ved en eventuell skilsmisse. Her gis en kort oversikt over ektepakter: Kort sagt hva, hvorfor og hvordan...
 • More »
 • Særeie
Subscribe to Ekteskap

Ekteskap

Subscribe to Foreldreansvar

Foreldreansvar

Subscribe to Gjensidig testamente

Gjensidig testamente

 • Gjensidig testament

  Gjensidig_testamente
  Gjensidig testament er aktuelt for både samboere og ektefeller. Når bør man opprette gjensidig testament? Hvilke regler gjelder for gjensidig testament? Del...
 • More »
Subscribe to Inngåelse av ekteskap

Inngåelse av ekteskap

 • Inngåelse av ekteskap

  Ekteskap
  Ekteskapsloven inneholder en rekke vilkår som det kommende brudeparet må oppfylle før de kan gifte seg. Del dette:Skriv utE-postTwitterFacebookGooglePocket
 • More »
Subscribe to Samboere

Samboere

Subscribe to Sameie

Sameie

 • Sameie i ekteskap og samboerskap

  sameie
  Sameie består av det partene har ervervet i fellesskap. Hver part har sin eierandel av de aktuelle formuesgodene som eies sammen. Sameiets innhold har...
 • More »
Subscribe to Samvær

Samvær

Subscribe to Separasjon

Separasjon

 • Separasjon

  separasjon
  Ektefeller som ikke ønsker å fortsette ekteskapet vil ofte være separert en stund før de tar ut skilsmisse. Ektefellene er ikke pålagt å søke separasjon dersom...
 • More »
Subscribe to Skifte

Skifte

Subscribe to Skifte ved død

Skifte ved død

Subscribe to Skilsmisse

Skilsmisse

 • Advokatens 10 råd ved skilsmisse

  Gode råd ved skilsmisse
  Står du foran eller midt oppe i en skilsmisse? Les advokatens 10 råd for gjennomføringen av skifte ved skilsmisseoppgjøret. Del dette:Skriv utE-postTwitterFacebookGooglePocket
 • More »
 • Skjevdeling
Subscribe to Skilsmisse - formell prosess

Skilsmisse - formell prosess

 • Skilsmisse

  Skilsmisse - advokat ved skilsmisse
  En skilsmisse oppleves ofte som en lang og belastende prosess. Her gir vi en oversikt over hvilke juridiske regler som gjelder for den formelle skilsmisse-...
 • More »
Subscribe to Særeie

Særeie

Subscribe to Testamente - formkrav

Testamente - formkrav

Subscribe to Uskifte

Uskifte

Subscribe to Vergemål

Vergemål